การฝึกอักษรคะนะญี่ปุ่นที่สร้างมาโดยคนญี่ปุ่น


นี่คือแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนอักษรคะนะญี่ปุ่นที่ถูกสร้างมาโดยทีมงานชาวญี่ปุ่น

ลักษณะการใช้งาน

- รองรับทั้งในฮิระงะนะและคาตาคานะ
- มีตัวอย่างให้ทั้งในฮิระงะนะและคาตาคานะ
- ตรวจสอบวิธีการเขียนได้ทั้งในฮิระงะนะและคาตาคานะ
- ฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่น
- มีใน 14 ภาษา

กลับไป