Đào tạo của người Nhật cho âm tiết tiếng Nhật


Đây là một ứng dụng để học những âm tiết tiếng Nhật và được một nhóm người Nhật tạo ra.

Các đặc điểm

- Hỗ trợ hiragana và katakana.
- Ví dụ sử dụng cho cả hiragana và katakana.
- Kiểm tra thứ tự nét để viết cho cả hiragana và katakana.
- Nghe phát âm của người bản xứ Nhật.
- Có các ngôn ngữ 14.

TRỞ VỀ